O nás

Město Velký Šenov, již od roku 2001, prostřednictvím své organizační složky Pečovatelská služba zajišťuje terénní pečovatelské služby, a to jak občanům žijícím v  domě s pečovatelskou službou, tak i občanům žijícím ve vlastních domácnostech na katastrálním území města Velký Šenov, kteří o služby zažádají a splňují dané podmínky.

 

Posláním pečovatelské služby je zajišťovat a poskytovat podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností, tedy občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby bez pomoci druhé osoby a to bez ohledu, jde-li o stav dočasný nebo trvalý.

 

Cílem pečovatelské služby je pomáhat těmto osobám co možná nejdéle setrvat v jejich  přirozeném domácím prostředí, žít plnohodnotný a relativně samostatný život.

 

Pečovatelská služba pomáhá občanům:

  • udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost
  • žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění
  • zvládat těžkostí spojené s péčí o sebe i domácnost
  • být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy
  • zajistit uživatelům pocit jistoty a bezpečí
  • spolupracovat s úřady a organizacemi
  • oddálit nutnost ústavního zaopatření
  • aktivně se podílet na kulturním a sociálním životě

 

Pečovatelská služba je určena:

  • seniorům – osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
  • občanům se zdravotním postižením (nad 40 let) – osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu smyslového, tělesného nebo psychického postižení